Jakie substancje działają miejscowo znieczulająco?

Leki znieczulenia miejscowego (LZM) działają w mechanizmie odwracalnego blokowania powstawania i przekazywania impulsów w nerwach obwodowych. Działanie specyfików polega na tym, że wzrasta próg pobudliwości włókien nerwowych, aż do całkowitego zablokowania przewodzenia. Jednym z takich środków jest Emla. Jak działa ten specyfik?

Jak działają leki miejscowego znieczulenia? Czym jest Emla?

Różnice pomiędzy poszczególnymi LZM zależą od ich cech fizykochemicznych, które decydują o stabilności leku, sile działania, czasie trwania działania, właściwościach toksycznych. Siła działania środków zależy zaś od współczynnika rozpuszczalności w tłuszczach. Im wyższa rozpuszczalność w tłuszczach, tym większa siła działania, gdyż zwiększa się zdolność leku do przenikania przez błonę komórkową. Czas działania leku wydłuża się proporcjonalnie do wiązania z białkami. Czynniki niefarmakologiczne wpływające na aktywność LZM to dawka całkowita, miejsce wstrzyknięcia, dodanie leków obkurczających naczynia. Zwiększenie dawki całkowitej leku, ale nie stężenia, przyspiesza początek działania leku i wydłuża czas trwania blokady. W praktyce klinicznej w medycynie bólu najczęściej stosuje się lidokainę (zawiera ją między innymi Emla), bupiwakainę i ropiwakainę. Lidokaina jest lekiem, który jest stosowany w uśmierzaniu bólu ostrego w technikach anestezji regionalnej, natomiast niektóre preparaty i drogi podania lidokainy są również obecnie stosowane w leczeniu bólu przewlekłego. Bupiwakaina i ropiwakaina są stosowane obecnie tylko w technikach anestezji regionalnej, zarówno w uśmierzaniu bólu ostrego, jak i leczeniu bólu przewlekłego.

Zobacz również  Czajnik elektryczny czy na płytę gazową?

Jak działa lidokaina? Podstawowy składnik preparatu Emla

Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym. Czas jej działania zależy od miejsca podania, dawki i dodatku leków obkurczających naczynia. Czas działania po podaniu okołonerwowym wynosi 60 minut. Dodatek adrenaliny wydłuża czas działania do 90 minut. W leczeniu bólu lidokaina może być stosowana w postaci chlorowodorku do wykonywania blokad nasiękowych, okołonerwowych, blokad splotów i zwojów; systemowo w postaci wlewów dożylnych; miejscowo na błony śluzowe w postaci żelu lub sprayu, miejscowo na skórę w postaci 5% plastrów, miejscowo w mieszaninie z prylokainą lub tetrakainą (krem lub plaster, jak w przypadku preparatu Emla). Lidokaina w postaci żelu jest stosowana w anestezjologii i laryngologii. Początek działania w przypadku podania lidokainy na błonę śluzową występuje po ok. 2–3 minutach, utrzymuje się ok. 30–60 minut. Lidokaina łatwo i szybko wchłania się z błon śluzowych.

Preparaty zawierające lidokainę i prylokainę – plaster i krem Emla

Emla jest lekiem znieczulającym miejscowo, można uzyskać znieczulenie skóry na głębokość około 5 mm. Stopień znieczulenia zależy od czasu pozostawienia plastra na skórze i zastosowanej dawki. Emlę stosuje się jako miejscowe znieczulenie skóry przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań oraz przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie skóry. Poddanie się zabiegowi chirurgicznemu nie jest przyjemne, ale dzięki nowoczesnym lekom miejscowo znieczulającym (np. Emla) mamy pewność, że nic nie będzie boleć. Wystarczy tylko zaufać lekarzom wierząc, że wszystko będzie dobrze.

Zobacz również  Balsam do ciała: jak go wybrać i używać?