Programy studiach MBA?

Skrót MBA pochodzi on od angielskich słów Masters in Business Administration, a oznacza prestiżowe studia i szkolenia przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu. Co się robi na takich studiach i czego można się nauczyć?

Czym jest MBA?

Studia Menedżerskie MBA to intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Tego typu zajęcia prowadzą renomowane uczelnie wyższe, a ich absolwenci otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Uzyskany tytuł jest honorowany na całym świecie. MBA to studia podyplomowe, których ukończenie wymagafff dużego wysiłku, gdyż są odpowiedzią na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla. Studia dzieli się na: podstawowe, executives (dla zawodowych menedżerów), global executives (dla menedżerów pracujących w instytucjach międzynarodowych) oraz tematyczne, czyli skierowane do kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji.

Jak się dostać na studia MBA?

Rekrutacja na studia MBA jest prowadzona na podstawie aplikacji, testów i rozmowy kwalifikacyjnej. Wybierani są kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na przynajmniej na jednym kierunku. Podczas rekrutacji komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę, podczas której jest on pytany o osiągnięcia, cele i motywacje. Ważną częścią rekrutacji jest test kwalifikacyjny , a jego dobry wynik świadczy o tym, iż kandydat ma potrzebne w czasie studiów umiejętności w myśleniu analitycznym czy zdolności werbalne.

Zobacz również  Dlaczego warto ciągle się rozwijać

Czego nauczymy się na studiach MBA?

Studia MBA przygotowują do kariery w świecie biznesu, zwłaszcza kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych. Program studiów MBA jest opracowany tak, by zajęciom teoretycznym towarzyszyły warsztaty. Słuchacze poznają tajniki różnych dziedzin zarządzania, na przykład: księgowość i finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektem, prawo, informatykę, zarządzanie zasobami ludzkimi itd. Na pierwszych zajęcia w ramach studiów MBA planowane jest teoretyczne przekazywanie wiedzy przez wykładowcę, szybko jednak zaczynają dominować case study, różnego rodzaju gry symulacyjne, ćwiczenia z negocjacji itp. To wszystko ma przygotować studentów do rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą, uczyć ich technik negocjacji, zarządzania zespołem, kształcić zdolności menedżerskie. Zajęcia kształcące praktyczne umiejętności wykorzystują zawodowe doświadczenia studentów. Może na nim bazować, rozwiązując case study, uczestnicząc w grach symulacyjnych itd. Ponadto w czasie studiów organizowane są wyjazdy zagraniczne. W niektórych przypadkach część zajęć odbywa się w Polsce, a część – w uczelni zagranicznej. W Polsce jest dostępny też program Euro*MBA, w trybie distance learning, który prowadzi konsorcjum sześciu uczelni, a tygodniowe spotkania, tak zwane residential week, odbywają się na każdej z tych uczelni.

Studia MBA nie są tanie i zajmują sporo czasu, ale to opłacalna inwestycja, gdyż zarobki absolwentów są zazwyczaj bardzo wysokie., a o dobrych specjalistów pracodawcy starają się, proponując im wysokie uposażenie.

Zobacz również  Studia we Wrocławiu – jaką uczelnię wybrać?